Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth, o ile przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej, dokonują transakcji na terytorium Niemiec:

  • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery S do Z lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery S do Z.
  • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery S do Z lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery S do Z.

Ponadto Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery S do Z lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery S do Z)
  • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych w/w firm użyczających, jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

W stosunku do polskich przedsiębiorstw/przedsiębiorstw budowlanych i ich pracowników / pracowników oddelegowanych w wyżej wymienionych przypadkach właściwym dla nich Urzędem Skarbowym jest:

  • Urząd Skarbowy w Hameln, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter A do G,
  • Urząd Skarbowy w Oranienburg, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter H do L,
  • Urząd Skarbowy w Cottbus, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter M do R.

Centralna właściwość Urzedów Skarbowych w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen z oddziałem w Donauwörth dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników nie ulega zmianie nawet, jeśli osoba prawna dodatkowo posiada miejsce zamieszkania lub w przypadku spółek osobowych / kapitałowych, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Niemiec.

Uwaga:

Proszę wziąć pod uwagę, iż zawarte na tych stronach informacje nie służą jako pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Jeżeli mają Państwo merytoryczne pytania odnośnie gospodarczej, transgranicznej działalności lub odnośnie sporządzania deklaracji podatkowych, prosimy skierować się do wybranej przez siebie osoby posiadającej uprawnienia do świadczenia doradztwa w sprawach podatkowych (na przykład doradca podatkowy).

Do początku strony

Informacje i formularze

Do początku strony

Kontakt

Adres, faks, e-mail i telefon


deutsch / niemiecki


Do początku strony

Zu den Zusatzinfos am rechten Rand