Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Kontakt

Adres

Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth
Tändelmarkt 1
86720 Nördlingen

Adres pocztowy

Postfach 1521, 86715 Nördlingen

Faks Budownictwo

+49 (0) 9081 215-4010

Faks Pozostałe branże

+49 (0) 9081 215-4012

E-mail

Ogólne wskazówki

Aby móc możliwie szybko odpowiedzieć na Państwa zapytania, prosimy o podanie w każdym piśmie lub emailu swoich danych kontaktowych (imiȩ, nazwisko, adres, numer telefonu), a także niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli takowy został już przydzielony.
Dalsze informacje dotyczące kontaktu z Urzȩdem Skarbowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bezpieczeństwo danych / Zwolnienie z tajemnicy podatkowej

Ze względu na brak bezpieczeństwa danych w wiadomościach e-mail, urząd skarbowy może odpowiedzieć tylko na e-mail w przypadku bardzo ogólnych pytań. W celu przekazywania treści objętych tajemnicą podatkową, tajemnicą służbową lub ochroną danych urząd skarbowy musi, z zasady, korzystać z bezpiecznych kanałów komunikacji, takich jak list, faks lub telefon. Odstępując od tego, w indywidualnych przypadkach urząd skarbowy może odpowiedzieć e-mailem, jeżeli podatnik lub jego pełnomocnik podatkowy wyraźnie tego zażąda i zwolni urząd skarbowy z tajemnicy podatkowej zgodnie z § 30 Absatz 4 Nummer 3 AO (kodeksu podatkowego). Do tego można użyć poniższego formularza:

Poststelle.fa-noe-pol@finanzamt.bayern.de

Centrala telefoniczna

+49 (0) 9081 215-0

Telefon - Numery wewnȩtrzne Przedsiebiorstw jednoosobowych

Buchstaben / litery Telefon 09081 215
+Nebenstelle / +numer wewnȩtrzny
Sa - Skoc 4116
4117
Skod - Sol 4120
4121
Som - Strz 4216
4217
Sts - Szos 4220
4221
Szot - Tomj 4226
4227
Tomk - Wardd 4230
4231
Warde - Witkn 4234
4235
Witko - Wu 4259
4260
Wv - Zieli 4213
4212
Zielj - Zz 4264
4263

Stand: 02.10.2023

Telefon - Numery wewnȩtrzne Spólek kapotalowych/Spólek osobowych

Buchstaben / litery Telefon 09081 215
+Nebenstelle / +numer wewnȩtrzny
Kapitalgesellschaften / Spólek kapotalowych
S - Z
4264
4263
Personengesellschaften / Spólek osobowych
S - Z
4264
4263

Stand: 02.10.2023

Telefon - Numery wewnȩtrzne Centralna właściwość dla pozostałych branży - tylko podatek obrotowy

Buchstaben / litery Telefon 09081 215
+Nebenstelle / +numer wewnȩtrzny
Zentralzuständigkeit Nichtbau - nur Umsatzsteuer /
Centralna właściwość dla pozostałych branży - tylko podatek obrotowy
4329
und / oraz
4334

Stand: 30.08.2023

Telefon - Numery wewnȩtrzne Pracownicy zatrudnieni

Buchstaben / litery Telefon 09081 215
+Nebenstelle / +numer wewnȩtrzny
Polnische Arbeitnehmer / Pracownicy zatrudnieni
(Bau / Budownictwo: A - Z;
Nichtbau / Pozostałe branże: S - Z)
4140
4142
4142

Stand: 30.08.2023

Pytania dotyczące uiszczania podatku (płatność podatkowa):

Rozliczeniem transakcji płatniczych zajmuje siȩ centralna Kasa Finansowa przy Urzȩdzie Skarbowym Günzburg, oddział Krumbach:


deutsch / niemiecki


Do początku strony

Zu den Zusatzinfos am rechten Rand