Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Podatek od wynagrodzeń

Dla przedsiȩbiorstw budowlanych, które swoją siedzibȩ mają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają siȩ od litery S do Z lub w przypadku spólek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają siȩ od litery S do Z, właściwym urzȩdem skarbowym do opodatkowania wynagrodzeń jest Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth.

Ponadto Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth jest również urzȩdem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy polskiej firmy użyczającej, których nazwisko zaczyna siȩ od litery S do Z, oddelegowani do pracy za granicȩ, zatrudnieni są w budownictwie.

W stosunku do polskich przedsiȩbiorstw/przedsiȩbiorstw budowlanych i ich pracowników / pracowników oddelegowanych w wyżej wymienionych przypadkach właściwym dla nich urzȩdem jest:

  • Urząd Skarbowy w Hameln, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od litery A do G,
  • Urząd Skarbowy w Oranienburg, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od litery H do L,
  • Urząd Skarbowy w Cottbus, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od litery M do R,

Przedsiȩbiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba nie znajduje siȩ na terytorium Niemiec, zobowiązane jest do potrącania podatku od wynagrodzeń, jeżeli posiada na terenie Niemiec swój zakład pracy lub stałego przedstawiciela.

Ponadto firmy użyczające pracowników, nie posiadające siedziby w Niemczech, w przypadku działalności gospodarczej związanej z pracą tymczasową w Niemczech są zobowiązane do potrącania podatku od wynagrodzeń.

Podatek od wynagrodzenia należy zgłosić i odprowadzić do 10 dnia po upływie terminu zgłoszenia podatku od wynagrodzenia (z reguły jeden miesiąc kalendarzowy).

Zgłoszenie podatku od wynagrodzenia należy przekazać Urzȩdowi Skarbowemu zgodnie z urzȩdowo określonym rejestrem danych drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące postȩpowania znajdują siȩ na stronie: www.elster.de.

Dodatkowe informacje:


deutsch / niemiecki


Do początku strony

Zu den Zusatzinfos am rechten Rand